Рали “8-ми Март”

Рали “8-ми Март”

Рали “8-ми Март”Рали “8-ми Март” Спонсори:

Рали “8-ми Март” води началото си от 1960 г. и до 1990 г. се е организирало редовно.

Както се подразбира от името му, в това рали участват само жени с обикновени серийни автомобили.